SCHOOL

Betere leerprestaties voor elk kind
“Een zelfverzekerd kind dat lekker in zijn of haar vel zit, is de wens van elke ouder. Een zetje in de rug voor betere school- en sportprestaties!

Talent, prestatiedruk en mentaal weerbaar

Keiko-kidz® is een actief talentontwikkelingsprogramma voor alle leerlingen uit het regulier onderwijs, die te maken krijgen met prestatiedruk. Vooral in groep 7 en 8 ligt de nadruk op cijfers en lijkt de ‘speeltijd’ voorbij. Scholen streven naar hoge Cito-gemiddelden en (gescheiden) ouders willen het beste voor hun kind. Hoe help je een kind in deze mentaal zware transitieperiode?

Keiko-kidz® training biedt deelnemers ‘gereedschap’ gericht op het vergroten van zelfvertrouwen en mentale weerbaarheid. Elk kind kan wel een steuntje in de rug kan gebruiken om zijn of haar talenten te ontdekken en leren om te gaan met moeilijke situaties in hun jonge leven. En dat hoeven echt geen schokkende gebeurtenissen te zijn.

Denk bijvoorbeeld aan hoe ze het best om kunnen gaan met zenuwen voor een toets of wedstrijd en met teleurstellingen, zoals een slecht cijfer op school of verliezen. Of zich wapenen tegen groepsdruk en op welke manier ze hun eigen grenzen kunnen bewaken. Met voldoende zelfvertrouwen komen de talenten van een kind vanzelf naar boven, durft hij of zij te presteren en is niet bang om fouten te maken.

De Keiko-kidz® groepstraining wordt – afhankelijk van de polis – tot en met 100% vergoed voor klanten van zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid.

DOWNLOAD DE KEIKO-KIDZ® FLYER:

Bijlagen

Meet en verbeter je prestaties met de Drie Batterijen® app. Gratis testversie!